Výroční členská schůze spolku Rybníkáři Zaječí, z. s.

04.02.2019 12:45

Oznamujeme členům spolku, 

že Výroční členská schůze se koná dne 24. 2. 2019

v restauraci Venuše (Dlážděná 462).

Od 9:30 bude zahájena prezence

a v 10:00 bude zahájeno jednání.

Program schůze:

    Zpráva předsedy

    Zpráva hospodáře

    Zpráva pokladníka

    Zpráva předsedy KRK

    Různé

    Diskuze

    Závěr jednání.

 

Prodej členství bude zahájen po schůzi v Rybářské Baště.

Další termíny prodeje jsou 1. 3. a 8. 3. vždy od 18:00 na Rybářské Baště.